نامگذاری و به آب انداختن

ناو شاهنشاهی خارک

یکی از آخرین مراسم بیاد ماندنی دوران خدمتم تحویل گرفتن و به آب انداختن ناو جنگی «خارک» در نیوکاسل انگلستان بود. این مراسم در اسفند ماه 1355 انجام گرفت.

با کمال تاسف این آخرین ناو جنگی بود که به ایران تحویل داده شد و شورش 57 روند پیشرفت ایران و مدرن سازی ارتش ایران را متوقف کرد.

همین ناو در جنگ تحمیلی ایران-عراق خدمات زیادی به ایران انجام داد.

والاحضرتین به پای پلکان که بسوی بآب انداختن منتهی میشود تشریف فرما شده اند و دسته گلی توسط یکی از کارمندان کارخانه به والاحضرت منیژه تقدیم میگردد.

سرود شاهنشاهی و سپس سرود ملی انگلستان نواخته میشود.

والاحضرت منیژه پهلوی کشتی را بنام «ناو شاهنشاهی خارگ» نامگذاری نمودند و با به حرکت درآوردن اهرم ناو را به آب انداختند.

هنگام ورود ناو به آب حضار به افتخار ناو شاهنشاهی خارگ و نامگذاری آن سه بار هورا کشیدند.

والاحضرتین به سالن ضیافتی که به افتخار به آب انداختن ناو شاهنشاهی خارگ ترتیب داده شده وارد میشوند.

والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی دفاتر یادبود کارخانه و ناو شاهنشاهی خارگ را امضاء میفرمایند.

والاحضرت منیژه پهلوی دفاتر یادبود کارخانه و ناو شاهنشاهی خارگ را امضاء میفرمایند.

سر جان هانتر، از ناخدا کاراکاد در خواست میکند که بسوی میز آمده و شمشیر خود را برای بریدن کیک یادبود، تقدیم حضور والاحضرت منیژه پهلوی نماید.